Jdi na obsah Jdi na menu
 


Členství

Členství v Odborové organizaci je vázáno na podpis přihlášky ke členství, vyjádřením souhlasu s podmínkami členství danými Stanovami odborové organizace a dále je podmíněno placením členského příspěvku.

 

Výše členského příspěvku dle Stanov Odborové organizace:

 

Zaměstnanci:

 1. Členové, zaměstnanci v pracovním poměru , kterým je členský příspěvek strháván přímo ze mzdy, případně dávky ji nahrazující, platí měsíční členský příspěvek ve výši 1% z čistého měsíčního příjmu.
 2. Členové, zaměstnanci v pracovním poměru, kterým není členský příspěvek strháván přímo ze mzdy, platí individuální členský příspěvek ve výši dle své průměrné měsíční mzdy:
 • čistá mzda ve výši do 10.000Kč                         příspěvek 80Kč
 • čistá mzda ve výši od 10.001 do 13.000Kč      příspěvek 100Kč
 • čistá mzda ve výši od 13.001 do 16.000Kč      příspěvek 130Kč
 • čistá mzda ve výši od 16.001 do 19.000Kč      příspěvek 160Kč
 • čistá mzda ve výši od 19.001 do 21.000Kč      příspěvek 190Kč
 • čistá mzda ve výši od 21.001 do 24.000Kč      příspěvek 210Kč
 • čistá mzda ve výši od 24.001 do 27.000Kč      příspěvek 240Kč
 • čistá mzda ve výši od 27.001 do 30.000Kč      příspěvek 270Kč
 • čistá mzda vyšší než 30.001Kč                         příspěvek 300Kč

 

Ostatní:

Členové, kteří jsou nezaměstnaní, na mateřské či rodičovské dovolené a nepracující důchodci platí měsíční členský příspěvek ve výši 30,-Kč.

 

Živnostníci:

Členové, kteří provozují živnost (OSVČ) platí měsíční členský příspěvek ve výši 200,-Kč.

 

​Členský příspěvek musí být hrazen pravidelně za každý měsíc členství a to i v případě, že členství vzniklo v průběhu měsíce. Platba je prováděna výhradně bezhotovostně na číslo účtu Odborové organizace 2300995694/2010 vedeného u FIO Banky. Odborová organizace na vyžádání vystaví potvrzení o zaplacených členských příspěvcích pro daňové účely.

 

scan10002.jpg