Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sociální fond


nove_odbory.jpgSociální fond svazu Nové odbory, byl zřízen ihned po založení svazu a je tak pokračovatelem Zajišťovacího fondu. Všichni členové naší Odborové organizace mají možnost čerpat z tohoto fondu jednotlivé příspěvky.

Fond je výrazem odborářské solidarity všech členů a slouží k zabezpečení jejich sociálních jistot.

 

Každý člen, který splnil podmínky pro výplatu jednotlivých podpor, obdrží peněžní plnění dle platného a schváleného Statutu. O jednotlivé podpory si vždy žádá každý člen sám prostřednictvím členů Výboru Odborové organizace výhradně na příslušném formuláři a doložením všech požadovaných dokladů. Promlčecí lhůta pro zánik nároku na podporu ze Sociálního fondu je 12 měsíce od data vzniku nároku.

V případě dotazů či vzniku nároku na výplatu podpory neprodleně kontaktujte předsedu či místopředsedkyni!

 

STATUT Sociálního fondu v pdf. 

FORMULÁŘ SF - Nezaměstnanost

FORMULÁŘ SF - Ošetřování člena rodiny

FORMULÁŘ SF - Pracovní neschopnost

FORMULÁŘ SF - Narození dítěte

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ SF - při nezaměstnanosti

Plakát SF

 

2018-05-09.png