Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sociální fond


 

nove_odbory.jpgSociální fond svazu Nové odbory, byl zřízen ihned po založení svazu a je tak pokračovatelem Zajišťovacího fondu. Všichni členové naší Odborové organizace mají možnost čerpat z tohoto fondu jednotlivé příspěvky.
Fond je výrazem odborářské solidarity všech členů a slouží k zabezpečení jejich sociálních jistot.
Každý člen, který splnil podmínky pro výplatu jednotlivých podpor, obdrží peněžní plnění dle platného a schváleného Statutu. O jednotlivé podpory si vždy žádá každý člen sám elektronicky anebo prostřednictvím členů Výboru Odborové organizace výhradně na formuláři a doložením všech požadovaných dokladů. Promlčecí lhůta pro zánik nároku na podporu ze Sociálního fondu je 6 měsíců od data vzniku nároku.
V případě dotazů či vzniku nároku na výplatu podpory neprodleně kontaktujte předsedu!
 
Aktuálně je možné žádat o příspěvek:
  • PŘI PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI - 500Kč/měsíc (max.2.000Kč)
  • PŘI NAROZENÍ DÍTĚTE - 2.500Kč
  • PŘI OŠETŘOVÁNÍ ČLENA RODINY - 150Kč/den
  • PŘI ÚMRTÍ ČLENA - 3.000Kč

 

 

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK